Om mig och kenneln

Jag flyttade med min familj från Nederländerna till Sverige år 1978 och då hade jag vuxit upp med en Irländsk röd Setter. Inte förrän år 2005 jag min första dvärgpudel som jag tränade och tävlade med upp till lydnadsklass 3. Slutligen hade jag tre pudlar som ställdes ut sporadiskt. Jag har tävlat i flera hundfrisörstävlingar med många vinster och träffade då en skotte vid namn Naf Naf, som jag förälskade mig i. Den första egna skotten kom 2014 och sen dess har det rullat på.

Första kullen skottar föddes 2017, nio stycken varav en vetefärgad. Min uppfödning är liten men utgör en viktig del i mitt liv. Jag föder inte upp mängder av kullar men lägger mycket tid på valparnas uppfostran från start och har kontakt med mina valpköpare för att följa upp avelsresultatet. Jag finns alltid till hands när någon behöver hjälp, ibland rent handfast men oftast via telefon eller mail.

Jag är mycket ute i skog och mark med hundarna, då jag bor nära Sövdesjön vid Blentarp.

Jag är utbildad allmänlydnadsinstruktör, agilityinstruktör, rallylydnadsinstruktör enligt SBK och har gått uppfödarkurs enligt SKK.

About me

I moved with my family from the Netherlands to Sweden in 1978 and by then I had grown up with an Irish setter. Not until 2005 did I got my first Dwarf poodle that I trained and competed with I up to obedience class 3. finally, I had three poodles that were shown sporadically. I have competed in several dog grooming competitions with many wins and then I met a Scottie lady named Naf Naf, whom I fell in love with. My own first Scottie came in 2014 and since then it has continued.

The first litter of Scotties was born in 2017, nine of them, with one wheaten coloured. My breeding is small but an important part of my life. I do not breed lots of litters but spend a lot of time on the upbringing of puppies from the start and have contact with my puppy buyers to follow up on the breeding results. I am always on hand when someone needs help, sometimes hands-on but usually by phone or email.

I am very much out in the forest with the dogs, as I live near Lake Sövde at Blentarp.

I am a obedience instructor, agility instructor, rally obedience instructor according to SBK and have taken a breeders education according to SKK